เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ในยุค AI มหาวิทยาลัยต่างๆ จะต้องคิดทบทวนจุดประสงค์ใหม่

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ในยุค AI มหาวิทยาลัยต่างๆ จะต้องคิดทบทวนจุดประสงค์ใหม่

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ขณะนี้รัฐบาลและหน่วยงานด้านนโยบายโลกมีการว่างงานทางเทคโนโลยีและอนาคตของการทำงานในวาระนโยบายของพวกเขา การเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้เชิงลึกในทศวรรษที่ผ่านมาทำให้เราประหลาดใจ ทั้งในด้านการพัฒนาและขอบเขตของการใช้งาน’เทคโนโลยีการบรรจบกัน’ – เทคโนโลยีนาโน – ไบโอ – ข้อมูล – cogno – ในระบบความรู้ซึ่งเปิดใช้งานซึ่งกันและกันและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของอนาคตที่อิงวิทยาศาสตร์ มีผลกระทบอย่างรวดเร็วและกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

การศึกษาในสังคมดิจิทัลในอนาคตมีความท้าทายหลายประการ

 มหาวิทยาลัยดิจิทัลจะเห็นการเพิ่มขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้เชิงลึก (แมชชีนเลิร์นนิง) หุ่นยนต์ ‘ระบบอัจฉริยะ’ ในการผลิตและกลยุทธ์ ‘อุตสาหกรรม 4.0’ ซึ่งบางครั้งเรียกว่า ‘การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่’ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่นักวิจารณ์บางคนเรียกว่า ย้ายไปที่ ‘Bioinformational Society’

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเรื่องผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ เผยแพร่โดยUniversity World Newsโดยร่วมมือกับMastercard Foundation University World Newsรับผิดชอบเนื้อหาด้านบรรณาธิการแต่เพียงผู้เดียว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำงานร่วมกันทางเทคโนโลยีใหม่ ‘เทคโนโลยีการบรรจบกัน’ หรือที่เรียกว่ากระบวนทัศน์ ‘นาโน-bio-info-cogno’ แสดงถึงการก้าวกระโดดครั้งใหญ่สู่เวทีใหม่ของเศรษฐกิจความรู้

ประกอบด้วย:

• นาโน – สาขาของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมิติและความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 100 นาโนเมตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการอะตอมและโมเลกุลแต่ละตัว

• ชีวภาพ – การใช้ประโยชน์จากกระบวนการทางชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมและวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดัดแปลงพันธุกรรมของจุลินทรีย์เพื่อการผลิตยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมน ฯลฯ

• ข้อมูล – เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ที่มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัม;

• Cogno – การบรรจบกันของนาโน ชีวภาพ และไอที สำหรับการรับรู้สมองจากระยะไกลและการควบคุมจิตใจ

เทคโนโลยีบรรจบเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่าเทคโนโลยี NBIC

Convergence

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 21 มาบรรจบกัน? มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติในสหรัฐอเมริกาได้ตีพิมพ์รายงานจำนวนมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งสำรวจการบรรจบกันของเทคโนโลยี NBIC โดยอาศัยแนวคิดใหม่เกี่ยวกับความสามัคคีของวิทยาศาสตร์ในระดับนาโนที่เรียกร้องให้มีการรวมวิทยาศาสตร์และการศึกษาระดับอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ที่ยึดตามแนวคิดแบบครบวงจรของสสารที่ระดับนาโนเป็นรากฐานใหม่สำหรับการสร้างความรู้ นวัตกรรม และการรวมเทคโนโลยี มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติพัฒนาแนวทางบูรณาการสำหรับการบรรจบวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมในระดับนาโน ข้อมูล และระบบ โดยมุ่งเน้นที่ความต้องการและแรงบันดาลใจของมนุษย์ ความต้องการและแรงบันดาลใจดังกล่าวมีระบุไว้ในการพัฒนาด้านชีวการแพทย์และองค์ความรู้

ในด้านการศึกษา เราต้องการ ‘แนวทางบูรณาการ’ แบบคู่ขนานสำหรับการบรรจบกันของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ นี่จะเป็นกระบวนการที่นำโดยเทคโนโลยี (นวัตกรรม) โดยมุ่งเน้นที่เทคโนโลยีประยุกต์มากขึ้นโดยอิงจากการแก้ปัญหาตามความต้องการของมนุษย์

ทุกวันนี้ รัฐบาลต่างแย่งชิงที่จะคิดนอกกรอบ โดยตระหนักว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมือนครั้งใดในประวัติศาสตร์ และสัญญาณทั้งหมดบ่งชี้ว่าหลักการทางทฤษฎีของการทดแทนทุนอย่างไม่สิ้นสุดสำหรับแรงงานได้มาถึงการประยุกต์ใช้ AI กับกระบวนการแรงงานในโรงงาน สำนักงานและการวิจัยของมหาวิทยาลัย

การเตรียมพร้อมอย่างมากสำหรับ ‘ทุนนิยมอัจฉริยะ’ ในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ สัญญาว่าการหายตัวไปของแรงงานเป็นปัจจัยในการผลิต ตามสถานการณ์หนึ่งที่โต้แย้งว่างานจะหายไป (‘การว่างงาน’) สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง